De bladendokters

Al meer dan 25 jaar maken wij bladen, op papier en digitaal.

Soms worden we ingevlogen om als bladendokters een bestaand blad nieuw leven in te blazen.

Soms staan we zelf aan de wieg van een letterlijk nieuwe titel: bladformule ontwikkelen, naam verzinnen, ontwerp en opmaakstramien maken, redactiestatuut opzetten, redactieteam samenstellen en voorzitten, schrijven van artikelen, eindredactie, opmaak, drukwerk en verzending. Het gehele traject, of delen daarvan, net zoals het de opdrachtgever het beste uitkomt.

De Koerier en e-Koerier

RVKO

De Koerier is het personeelsblad van de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) en verschijnt hard-copy. Daarnaast is medio 2018 de e-Koerier in het leven geroepen. Maas zit bij beide bladen de redactievergadering voor, neemt interviews af, schrijft en redigeert teksten. Samen met de opdrachtgever verzorgt Maas de beeldredactie en coördineert het drukwerktraject voor De Koerier. 

Down+Up

De Stichting Downsyndroom (SDS) timmert al jaren aan de weg voor meer kennis en begrip voor mensen met Downsyndroom.

Maas Communicatie steunt dit streven met een gratis ontwerp van het donateursmagazine Down + Up , en gereduceerde opmaak- en redactietarieven voor de vier edities per jaar.

Samen met het bureau van de SDS is enige jaren geleden het bestaande ontwerp onder handen genomen en is ook de bladformule (met name het ritme van het blad en de tone of voice) aangepast aan de – steeds verjongende – doelgroep 'ouders van kinderen met Downsyndroom'.

Waterspiegel

Vewin

Waterspiegel is een uitgave van Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland) die 7x per jaar verschijnt in een oplage van 3.500 stuks. Maas geeft dit blad integraal uit: maakt deel uit van het redactieteam, neemt interviews af, schrijft teksten, doet de opmaak en de beeldredactie. Vanaf 2012 worden ook drukwerk en distributie door ons verzorgd.

www.vewin.nl

Fugro-Info

Fugro

Voor het internationaal opererende Fugro GeoServices maken wij sinds 1993 elke drie maanden het relatiemagazine Fugro-Info. Maas is lid van het redactieteam, neemt de interviews af, schrijft en redigeert teksten, verzorgt samen met de opdrachtgever de beeldredactie en tekent voor de opmaak, het drukwerk en de distributie.

www.fugro.nl

Intergamma Nieuwsbrief

Intergamma

Intergamma is de franchiseorganisatie achter de succesvolle merken GAMMA Nederland, KARWEI en GAMMA België. Sinds 1995 maken wij – aanvankelijk 11 maal per jaar, later 4 maal per jaar – het medewerkersblad Intergamma Nieuwsbrief, in opdracht van de afdeling P&O. Maas zette de bladformule en het redactiestatuut op en is lid van het redactieteam. Samen met medewerkers van Intergamma zijn uitgekiende rubrieken ontwikkeld die de doelstellingen van de opdrachtgever op het gebied van interne communicatie ondersteunen. Wij nemen interviews af, schrijven teksten en doen de opmaak. Print en distributie geschieden bij Intergamma zelf.

www.intergamma.nl

Gazwhat

Voor offshore bedrijf ENGIE Exploration & Production Nederland maken wij al enige jaren het personeelsblad Gaz What.

In een ontspannen mix van human interest en nieuws uit de sector proberen we samen met de redactie van ENGIE de medewerkers een positief geluid mee te geven over hun bedrijf en de sector waarin zij werken.

Spannende fotografie en een opvallende vormgeving maken het blad extra aantrekelijk om te lezen.

Met het oog op de vele medewerkers uit andere landen wordt Gaz What  in het Engels en het Nederlands uitgebracht, in één editie.