Je eigen live magazine: blad in 1 dag!
Speciaal voor evenementen produceert Maas Communicatie live magazines: 'een blad in 1 dag'! Bij congressen en andere bijeenkomsten zijn wij op de locatie aanwezig met een compleet redactieteam (redacteur, fotograaf, videoteam, vormgeving). Wij maken live en ter plekke een magazine of congreskrant, die de bezoekers aan het einde van het programma meekrijgen. Dit kan in elke gewenste vorm: gedrukt, gemaild als pdf, op je site, als ePub op smart phone of tablet.

Met ‘Blad in 1 dag’ heb je een zeer actueel communicatiemiddel, dat de communicatieboodschap van je event nog eens extra onder de aandacht van de bezoekers brengt. ‘Blad in 1 dag’ zorgt verder voor kennisborging en -deling, doordat aandacht wordt besteed aan de parallelle sessies. Bovendien vindt iedereen het natuurlijk leuk om al dezelfde dag een krantje in de hand te hebben met een quote of foto van zichzelf en andere bezoekers of collega's.

Actuele voorbeelden


Méér dan een krantje: uw eigen medium op afroep!
De live magazines van Blad in 1 dag vormen een communicatieconcept met vele facetten:

  • je eigen medium: niet meer afhankelijk van 'vrije media', waarvan onzeker is of ze komen en wat ze schrijven of filmen...
  • Blad in 1 dag biedt uitgelezen mogelijkheden om binnen je communicatie-strategie bepaalde communicatiedoelstellingen te bereiken of te ondersteunen;
  • de opbrengst van parallelle workshops wordt beter verankerd en gedeeld, doordat het besprokene ter plekke wordt vastgelegd en daarna digitaal of op papier wordt verspreid onder de betrokken partijen;
  • onze fotograaf is de hele dag aanwezig; de opdrachtgever bespaart dus de inhuur van een eigen fotograaf: wij geven een algemeen gebruiksrecht op de opnamen. Ook filmopnamen zijn mogelijk binnen dezelfde dagprijs.
  • door een verdiepende nieuwsbrief na ongeveer 1 week blijft het evenement langer in het geheugen bij de deelnemers en de non-respondenten/no shows: bovendien kan in deze uitgebreide versie dieper worden ingegaan op de inhoud van de diverse plenaire en/of parallelle onderdelen (lezingen, workshops, seminars, etc.)


Andere mogelijkheden:

  • complete verslaglegging van deelsessies, twitteren, uploaden naar Facebook/Linkedin-pagina's of YouTube, videoregistratie of streaming webinars, alles al dan niet verwerkt in een papieren of digitale nieuwsbrief, gemaild als pdf of verspreid als ePub of html-mailing, via een app of op een dedicated website.


Behalve een uitgekiend crossmediaal communicatiemiddel is Blad in 1 dag ook gewoon een leuke gimmick op een evenement: er lopen 'razende reporters' en fotografen rond die ter plekke een krant of een magazine maken. Bezoekers herkennen zich aan het eind van de dag op foto's of in quotes, en krijgen een papieren of digitale versie mee naar 'huis': dat vindt iedereen leuk!