Actueel, Aanpak ID-Fraude’

Krant ‘Adres- en ID-fraude’, maart 2016
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken
Locatie: NBC Congrescentrum, Nieuwegein


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat de gemeenten werk gaan maken van de aanpak van adres- en identiteitsfraude. Op deze bestuurlijke bijeenkomst horen de 120 aanwezige burgemeesters en wethouders van minister Plasterk waarom dat zo belangrijk is. Daarna gaan ze met elkaar in gesprek over de invulling. Aan het einde van de middag kunnen ze alles nog eens nalezen in hun eigen blad-in-1-dag.

Adres- en ID-fraude zorgt niet alleen voor persoonlijke ellende, maar kost de samenleving en de overheid veel, zowel materieel, als immaterieel. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk onderstreepte het belang om fraude gezamenlijk te herkennen en aan te pakken. ‘Van de aanpak van dit soort fraude maken we meer werk dan voorheen, en dat werpt duidelijk zijn vruchten af: frauderen met je adres of andermans identiteit is niet meer zo makkelijk. Misbruik wordt eerder ontdekt.’