De Rijksheer

Krant ‘De Rijksheer’, mei 2015
Opdrachtgever: Berenschot & Provincie Limburg

Locatie: Bediencentrale Maasbracht, RWS

Op donderdag 28 mei 2015 verwelkomde Commissaris van de Koning in Limburg, Theo Bovens, zijn collega-deelnemers in de bediencentrale Maasbracht van Rijkswaterstaat. Het ging hier om een oefenbijeenkomst van Rijksheren en voorzitters van de veiligheidsregio’s in de provincie Limburg. Omdat ‘kennismaken’ één van de doelen was, presenteerden de deelnemers – burgemeesters Onno Hoes (Maastricht) en Antoin Scholten (Venlo), Hoofdofficier van Justitie Roger Bos, Regionaal Militair Commandant Kol. Joost Doense, Hoofdingenieur-directeur RWS Zuid-oost Jannita Robberse, Raadadviseur Inspectie Gezondheidszorg Jan van Wijngaarden en regio-ambassadeur voor het ministerie van EZ, Marjolijn de Haas  – in zogeheten ‘elevator pitches’ hun rol en positie ten aanzien van het fenomeen ‘Rijksheer’. Daarna gingen zij aan de slag met een zeer realistisch rampscenario dat zich in deze regio afspeelde.

Aan het einde van de oefening was er – in een zeer kleine oplage – een speciaal blad-in-1-dag voor dit selecte gezelschap.