Drinkwaterdagblad

Krant 'Drinkwaterdagblad', oktober 2014
Opdrachtgever: Vewin
Locatie: Karel V, Utrecht

Zo’n 50 professionals die zich bij de drinkwaterbedrijven en de ministeries van IenM en VenJ bezighouden met de voorbereiding en response op drinkwatercalamiteiten, spraken elkaar 28 oktober 2014 tijdens de Drinkwaterdag in hotel Karel V in Utrecht.

De organisatoren – het ministerie van IenM en Vewin – willen de verbindingen tussen de betrokken stakeholders verduidelijken en verstevigen. Naast een plenair programma waren er twee parallelle workshops in twee delen, waar de deelnemers echt aan de bak moesten met onder andere een realistische case.

Doel was – naast vaak letterlijk kennismaken – vooral inzicht krijgen in elkaars verwachtingen met betrekking tot de toekomstige samenwerking rondom calamiteiten. In dat teken stond ook het blad_in_1_dag dat de deelnemers rond 17.00 uur ontvingen, nog warm van de pers!