Hoogwater 1995

Krant ‘Hoogwater 1995’, oktober 2015
Opdrachtgever: DCC – Ministerie van IenM
Locatie: Wijnfort, Lent (Gld.)

De Netwerkdag Water van het Departementaal Crisisbeheersings Centrum van het ministerie van IenM had dit jaar als thema: wat hebben we geleerd van de overstromingsdreiging in 1995. Dagvoorzitter en ervaringsdeskundige Wouter Kurpershoek keek samen met zo’n 200 deelnemers terug op de ‘lessons learned’.