3x Magazine ‘De Standaard’, augustus 2017
Opdrachtgever: Christelijk Sociaal Congres (CSC)
Locatie:
Zonheuvel, Doorn
Tijdens het jaarlijkse, tweedaagse congres van het CSC produceerde Blad-in-1-dag maar liefst drie kranten: een programmakrant bij aanvang, een krant ’s avonds na de eerste dag en een krant de volgende dag, bij de afsluitende lunch.  Lees verder...


Magazine ‘Vervoersregio Amsterdam’, juni 2017
Opdrachtgever: Vervoersregio Amsterdam, via Wil Kuiters idee en organisatie
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

In opdracht van organisatiebureau Wil Kuiters maakte Blad-in-1-dag een dagkrant voor de Vervoersregio Amsterdam , tijdens hun symposium ‘Verbinding naar de toekomst’.  Lees verder...


Magazine ‘Doorstart  identiteitsmanagement Noord-Nederland, april 2017
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Locatie:
Stadhuis Groningen

Ook bij deze derde managementtafel over identiteitsfraude en aanverwante zaken was er veel aandacht voor het betrouwbaar maken en houden van de Gemeentelijke Basisadministratie. Daarnaast vormde deze bijeenkomst de doorstart van de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude. Lees verder...


Magazine ‘Bestuurdersdag Bouwend Nederland’, maart 2017
Opdrachtgever: Bouwend Nederland
Locatie: Bomencentrum, Baarn
In het nèt nieuw gebouwde paviljoen Jardin d’Hiver in Baarn kwamen de bestuurders van Bouwend Nederland in maart bijeen voor hun jaarlijkse bijeenkomst. Lees verder...


Magazine ‘Weerbare, alerte en slimme overheid’, december 2016
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Locatie:
Stadskantoor, Tilburg
Bij deze tweede managementtafel over adres- en identiteitsfraude draaide het vooral om de relatie met ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Een kloppende Basisregistratie Personen (BRP) is daarbij essentieel, maar hoe pak je dat in de praktijk aan? Lees verder...


Magazine ‘Netwerkdag Luchtvaart’, november 2016
Opdrachtgever: DCC Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie: MBO College Airport, Hoofddorp

Om de contacten in de luchtvaartsector aan te trekken organiseerde het Departementaal Crisiscoördinatie Centrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dit jaar voor het eerst een netwerkdag. Op het Airport College in Hoofddorp kwamen vertegenwoordigers van verschillende bedrijven en organisaties op het gebied van luchtvaartveiligheid bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Lees verder...


Magazine en Film ‘Netwerkdag Water’, oktober 2016
Opdrachtgever: DCC Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie: MooiRivier, Dalfsen
Het Departementaal Crisiscoördinatie Centrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde haar jaarlijkse netwerkdag voor iedereen die met water en veiligheid te maken heeft. Dit jaar zorgde de NatRes voor een ander perspectief bij de deelnemers: hoe voelt het eigenlijk om als burger geconfronteerd te worden met een dreigende watersnood? Lees verder...


Krant ‘Managementtafel’, oktober 2016
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken
Locatie: Stadhuis, Alphen aan den Rijn

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert in samenwerking met gemeenten en het ICTU door het hele land zogeheten managementtafels. Doel hiervan is een dialoog tot stand brengen tussen gemeentelsecretarissen en gemeentelijke managers over verschillende actuele onderwerpen. In Alphen aan den Rijn ging het om de concrete aanpak van adres- en identiteitsfraude. Lees verder...


Krant ‘20 jaar Sofokles’ , juni 2016
Opdrachtgever: CAOP
Locatie: Diverse locaties in Groningen

Het sociaal fonds voor de kennissector Sofokles bestaat 20 jaar en viert dit met een jubileumbijeenkomst op verschillende plekken in de stad Groningen: het UMCG, het space center van SRON en het oude universiteitsgebouw. Het vliegende redactieteam van Blad-in-1-dag liep mee met de deelnemers en had aan het eind van het programma een ter plekke gemaakte en gedrukte jubileumkrant voor hen. Lees verder...


Krant ‘Aanpak ID-Fraude’, maart 2016
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken
Locatie: NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat de gemeenten werk gaan maken van de aanpak van adres- en identiteitsfraude. Op deze bestuurlijke bijeenkomst horen de 120 aanwezige burgemeesters en wethouders van minister Plasterk waarom dat zo belangrijk is. Lees verder...


Krant ‘Assetmanagement’, november 2015
Opdrachtgever: Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Locatie: Gooiland, Hilversum
Wanneer je bedrijfsmiddelen bezit met een totale waarde van 200 miljard, wil je ze optimaal laten functioneren, beheren en vernieuwen: de kern van dit KNW Najaarscongres over asset management. Gedurende de gehele dag passeerden vele aspecten, randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor geslaagd asset management (of AM) de revue. Lees verder…


Krant ‘Integriteitscourant’, november 2015
Opdrachtgever: BIOS
Locatie: Rijtuigloods, Amersfoort
De jaarlijkse Dag van de Integriteit is hard nodig, zo bleek ook dit jaar weer. Zo’n 800 integriteitsfunctionarissen van overheden en organisaties uit heel Nederland kwamen bijeen in Amersfoort om van experts zoals Leo Hubers, Edgar Karssing, Mark van Vugt, Paul van Tongeren en Joris Luyendijk te horen wat er wel en niet goed gaat. En vooral: hoe het beter kan. Lees verder...


Krant ‘Zoetwater’, november 2015
Opdrachtgever: Ministerie van IenM
Locatie: Kameryck, Woerden
De Deltabeslissing Zoetwater – vastgesteld in 2014 – is de basis voor het verder oppakken van de gezamenlijke zoetwateropgave. Naast de uitvoering moet het concept ‘voorzieningenniveau’ nader worden ingevuld. Dit instrument moet inzicht geven in de verwachte beschikbaarheid van zoetwater in gewone en in droge situaties. Lees verder…


Krant ‘European Trade Mark and Design Network’, november 2015
Opdrachtgever: Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom
Locatie: BBIE, Den Haag
Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE of – in het Engels: BOIP) heeft de complete digitale back en front office geautomatiseerd en verbouwd. Lees verder…


Krant ‘Hoogwater 1995’, oktober 2015
Opdrachtgever: DCC – Ministerie van IenM
Locatie: Wijnfort, Lent (Gld.)
De Netwerkdag Water van het Departementaal Crisisbeheersings Centrum van het ministerie van IenM had dit jaar als thema: wat hebben we geleerd van de overstromingsdreiging in 1995. Dagvoorzitter en ervaringsdeskundige Wouter Kurpershoek keek samen met zo’n 200 deelnemers terug op de ‘lessons learned’. Lees verder...


Krant ‘Waarde van water’, september 2015
Opdrachtgever: SKIW
Locatie: Avans Hogeschool, Breda
Zo’n 200 belangstellenden uit de volle breedte van de waterwereld leerden tijdens het Vlaams-Nederlands Watersymposium bij de Avans Hogeschool in Breda alles over efficiënt (her)gebruik van water, energie en grondstoffen. Lees meer...


Krant ‘De Rijksheer’, mei 2015
Opdrachtgever: Berenschot & Provincie Limburg

Locatie: Bediencentrale Maasbracht, RWS
Op donderdag 28 mei 2015 verwelkomde Commissaris van de Koning in Limburg, Theo Bovens, zijn collega-deelnemers in de bediencentrale Maasbracht van Rijkswaterstaat. Het ging hier om een oefenbijeenkomst van Rijksheren en voorzitters van de veiligheidsregio’s in de provincie Limburg. Lees meer…


Krant ‘Actueel, Extreem weer en bereikbaarheid’, april 2015

Opdrachtgever: DCC – Ministerie van IenM

Locatie: KNMI, De Bilt
Op Pinkpop 2014 ging het bijna drastisch mis als gevolg van een zwaar onweer dat over Limburg trok. Dankzij de goede voorbereiding van de betrokken gemeenten, Veiligheidsregio, organisatie, hulpdiensten en het KNMI – en doordat de bui op het laatste moment van koers veranderde – bleef een ramp uit. Lees meer…


Krant ‘Wij maken de ILT…’, april 2015

Opdrachtgever: Inspectie leefomgeving en Transport – Ministerie van IenM

Locatie: Van Nelle, Rotterdam
Ruim 1.100 medewerkers van de Inspectie leefomgeving en Transport (Ministerie van IenM) kwamen eind april naar Van Nelle in Rotterdam, voor een bijeenkomst over houding en gedrag. Lees meer…


Krant ‘Gedoe in de ondergrond’, april 2015

Opdrachtgever: Koninklijk Nederlands Waternetwerk

Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht
Het Voorjaarscongres van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk stond dit jaar in het teken van de drukte in de ondergrond. Lees meer...


Krant 'Actueel, Crisiscommunicatie vliegramp Oekraïne
', februari 2015
Opdrachtgever: DCC- Ministerie van IenM
Locatie: Babylon, Den Haag
Regelmatig organiseert het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van IenM bijeenkomsten in het kader van kennisdeling en -verankering. Lees meer...


Krant 'Integriteitscourant
', november 2014
Opdrachtgever: BIOS
Locatie: WTC, Rotterdam
Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) organiseert elk jaar de Dag van de Integriteit. Dit jaar kregen de bijna 300 aanwezigen op 4 november een afwisselend plenair programma voorgeschoteld in het WTC in Rotterdam. Lees meer...


Krant 'Drinkwaterdagblad', oktober 2014
Opdrachtgever: Vewin
Locatie: Karel V, Utrecht
Zo’n 50 professionals die zich bij de drinkwaterbedrijven en de ministeries van IenM en VenJ bezighouden met de voorbereiding en response op drinkwatercalamiteiten, spraken elkaar 28 oktober 2014 tijdens de Drinkwaterdag in hotel Karel V in Utrecht. Lees meer...


Krant ‘Loslaten’ september 2014
Opdrachtgever: D’Associatie
Locatie: Bomencentrum, Baarn
Zo’n 70 communicatieprofessionals vierden eind september 2014 in het Bomencentrum in Baarn het 20-jarig jubileum van hun vereniging d’Associatie. Thema: ‘Is er toekomst voor ons vak?’ Deze vraag was eerder ook gesteld aan het vaste communicatiepanel van Logeion en DirectResearch  Lees meer...


Krant 'SBCM Opleidingen- en Leermiddelendag', juli 2014
Opdrachtgever: SBCM / CAOP
Locatie: Antropia, Driebergen
Het A&O fonds voor de sociale werkvoorziening SBCM is het kennis- en expertisecentrum voor arbeidsontwikkeling, gezond en veilig werken en arbeidsmarkt in de SW-sector. In de overgang naar een meer markt-geörienteerde aanpak ondersteunt het SBCM de sector met allerlei leermiddelen. Lees meer...


Krant 'Raad op zaterdag’, januari 2014
Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart organiseren Actieprogramma Lokaal Bestuur, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten en VNG een speciale bijeenkomst voor (aankomend) raadsleden. Na de plenaire aftrap door minister Plasterk zijn er verschillende deelsessies over o.a. de decentralisaties en de rol van de gemeenten daarbij. Lees meer...


Krant 'Dag van de decentrale samenwerking’, december 2013
Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Locatie: kantoor VNG, Den Haag
VNG wil graag in gesprek komen met andere partijen op de terreinen waar de gemeenten door de decentralisaties nieuwe taken en rollen moeten gaan vervullen: zorg, werk en inkomen. En hoe doe je dat beter door samen te praten, een hapje te eten en te luisteren naar mooie muziek. Lees meer...


Krant Prinsjesdagontbijt 2013
Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Locatie: Escher Museum, Den Haag
Naar aanleiding van de kabinetsplannen nodigde de VNG Kamerleden en andere stakeholders uit voor het traditionele Prinsjesdagontbijt, om te discussiëren over enkele 'hot items': werk, inkomen, zorg. Lees meer...
 

Congreskrant 'Water werkt door', juni 2013
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie: Media Plaza, Utrecht
Het programma startte om 12.45 u: om 17.00 u lag de papieren krant op de balie voor de vertrekkende deelnemers. Met natuurlijk de plenaire onderdelen. Maar vooral ook inclusief verslagen van diverse parallelle workshops en lezingen. En inclusief de eind-act, die om 16.30 u begon. De digitale versie zat de volgende ochtend bij alle deelnemers in de mailbox. Lees verder...


2x Congreskrant 'Samen voor de Stad'
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Locatie: Café Rotterdam, Rotterdam
In het kader van de voorbereidingen voor het samenvoegen van drie gemeentelijke diensten in de fysieke sector – OBR, sS+V en Gemeentewerken – zijn in mei en oktober 2009 twee grote bijeenkomsten georganiseerd voor de leidinggevenden van de betrokken organisaties. Lees verder...