Wat doe jij bij een ramp

Magazine en Film ‘Netwerkdag Water’, oktober 2016
Opdrachtgever: DCC Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie: MooiRivier, Dalfsen


Het Departementaal Crisiscoördinatie Centrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseerde haar jaarlijkse netwerkdag voor iedereen die met water en veiligheid te maken heeft. Dit jaar zorgde de NatRes voor een ander perspectief bij de deelnemers: hoe voelt het eigenlijk om als burger geconfronteerd te worden met een dreigende watersnood? Blad-in-1-dag was erbij en maakte op de verschillende locaties een film die nog dezelfde middag in de plenaire zaal werd vertoond. Op die manier werd de kennis die in vier ‘subgroepen’ was opgedaan, gedeeld met alle aanwezigen.

Tegelijkertijd heeft het redactieteam ter plekke een 8-pagina magazine geproduceerd waarin alle plenaire onderdelen en de verschillende parallelle workshops een plekje hadden. En uiteraard: toen de netwerkborrel begon, lag ook het leesvoer klaar…