Water werkt door

Krant 'Water werkt door'
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Locatie: Media Plaza, Utrecht

Het programma startte om 12.45 u: om 17.00 u lag de papieren krant op de balie voor de vertrekkende deelnemers. Met natuurlijk de plenaire onderdelen. Maar vooral ook inclusief verslagen van diverse parallelle workshops en lezingen. En inclusief de eind-act, die om 16.30 u begon. De digitale versie zat de volgende ochtend bij alle deelnemers in de mailbox.

Een week later kregen de deelnemers en alle oorspronkelijke uitgenodigde personen (dus ook de non-respondenten + de no-shows) per mail een verdiepende digitale krant, met uitgebreide verslagen van alle workshops, lezingen en adviesgesprekken. Hiermee wist de opdrachtgever de communicatiekracht van de bijeenkomst flink te vergroten. Niet alleen werden de bezoekers weer herinnerd aan de resultaten van de middag: alle mensen die op de mailinglist stonden, maar niet hadden gerespondeerd, waren hiermee op de hoogte van wat er op het congres speelde.