Werken aan een weerbare, alerte en slimme overheid

Magazine ‘Werken aan een weerbare, alerte en slimme overheid’, december 2016
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Locatie:Stadskantoor, Tilburg

Het vraagstuk van identiteitsfraude en aanverwante zaken moet meer aandacht krijgen van de gemeenten. Immers, juist in de Gemeentelijke Basisadministratie moeten alle gegevens rondom een persoon correct en volledig zijn opgenomen. Als het daar fout gaat, heeft dat effecten in de hele keten.

Handhaving begint dus bij een goede administratie. In een landelijke bestuurdersconferentie en drie regionale managementtafels bij de gemeenten Alphen a/d Rijn, Tilburg en Groningen wordt het belang van een consequente aanpak onderstreept en zijn handvatten gegeven om een en ander op te zetten. Meteen na afloop – ook van de regionale bijeenkomsten die 2 of 3 uur duurden – was er natuurlijk een blad-in-1-dag, dat alle feiten nog eens op een rijtje zette.