zoetwater

Krant ‘Zoetwater’, november 2015
Opdrachtgever: Ministerie van IenM
Locatie: Kameryck, Woerden

De Deltabeslissing Zoetwater – vastgesteld in 2014 – is de basis voor het verder oppakken van de gezamenlijke zoetwateropgave. Naast de uitvoering moet het concept ‘voorzieningenniveau’ nader worden ingevuld. Dit instrument moet inzicht geven in de verwachte beschikbaarheid van zoetwater in gewone en in droge situaties. Hierdoor kunnen overheden en watergebruikers tijdig inspelen op veranderingen en onze watervoorziening op peil houden.