Hoog water

img00000521.jpg

Wat hebben we geleerd van de hoogwaters van 1994 en 1995? Daarover praatten zo'n 200 professionals op de Netwerkdag Water van het Departementaal Crisisbeheersings Centrum van het ministerie van IenM, in het Wijnfort in Lent. Dagvoorzitter (en ervaringsdeskundige, want bewoner van een dijkhuis) Wouter Kurpershoek keek samen met de deelnemers en enkele direct betrokken beslissers, waaronder de toenmalige Commissaris van de Koningin Jan Terlouw, terug op de ‘lessons learned’.

Maasheadlines