It takes a village

Corine van der Sluijs biedt met ‘It takes a village’ ondersteuning bij de inrichting van jeugdbescherming en jeugdreclassering aan gemeenten en haar samenwerkingspartners.

www.ittakesavillage.eu