RVKO

Bij de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) draait alles om goed onderwijs voor de leerlingen. Hierin is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol weggelegd voor de leerkracht die in een vertrouwde relatie en binnen een veilig leerklimaat met iedere leerling werkt aan zijn of haar ontwikkeling.

www.rvko.nl