Interviews

Interviews

Voor verschillende opdrachtgevers en bladen verzorgen wij interviews (telefonisch en op locatie) over de meest uiteenlopende onderwerpen. Fotograaf of cameraman gaan desgewenst mee voor beeld en geluid. Een compleet chronologisch overzicht staat helemaal onderaan deze pagina.

De kracht van mensen met Downsyndroom is hun authenticiteit

De kracht van mensen met Downsyndroom is hun authenticiteit

De wereld van Downsyndroom kan de laatste jaren niet om Johnny de Mol heen. In 2008 begon hij met de serie ‘Down met Johnny’ op Veronica, in 2011 gevolgd door ‘Down met Johnny rocks!’. Daarna volgde een overstap naar RTL, voor het programma ‘SynDROOM’, wat hem in 2015 een Gouden Televizierring opleverde. In 2017 presenteerde hij Hotel SynDROOM. Waar komt zijn belangstelling voor Downsyndroom vandaan?
Lees hier het complete interview.

Geen toekomst voor chemische gewasbescherming

Geen toekomst voor chemische gewasbescherming

Sinds 31 maart is – bijna vijf jaar na het indienen van de motie Grashoff – het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, waaronder glyfosaat, op verhardingen in Nederland verboden.
Een mooie aanleiding om bij de indiener van toen, Tweede Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks), langs te gaan. Want naast glyfosaat is er nog een hele lijst van bedreigingen voor het milieu en het oppervlakte- en grondwater.
Lees hier het complete interview.

Goede waterkwaliteit belangrijk voor iedereen

Goede waterkwaliteit belangrijk voor iedereen

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe kwam in het nieuws, toen hij ageerde tegen de slechte kwaliteit van het olympische surf- en zeilwater bij Rio de Janeiro. Van Rijsselberghe is ambassadeur van de Nederlandse Plastic Soup Foundation en zet zich al langer in voor dit probleem.
Lees hier het complete interview.

Niets is onmogelijk

Niets is onmogelijk

Niets is onmogelijk. Dat is de rode lijn in de muziektheatervoorstelling drs. Down!, Ivo Niehe’s debuut als toneelschrijver. De voorstelling is bijzonder door de vernieuwende vorm, met een dynamische afwisseling van film, dans, muziek en live acteerwerk, onder anderen door twee acteurs met Downsyndroom: Nando Liebregts (22) en Rutger Messerschmidt (26). Lees hier het complete interview.

Wij zien graag dat mensen er een gezonde levensstijl op nahouden

Wij zien graag dat mensen er een gezonde levensstijl op nahouden

Ook de zorgverzekeraars in Nederland houden zich bezig met gezondheid. Waterspiegel vroeg André Rouvoet, voorzitter van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, in hoeverre het bevorderen van de gezondheid van mensen op het netvlies staat van de zorgverzekeraars.
Lees hier het complete interview.

Gezond is het nieuwe rijk

Gezond is het nieuwe rijk

Overgewicht is één van de ernstigste bedreigingen van onze volksgezondheid. De helft van alle volwassenen en gemiddeld één op de zeven kinderen in Nederland heeft overgewicht. Op jonge leeftijd geeft overgewicht grotere kans op ziekten en heeft het grote gevolgen voor de psychische en sociale ontwikkeling. De stichting JOGG probeert hier iets aan te doen. Want als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl, zijn ze beter toegerust voor hun toekomst.
Lees hier het complete interview.

Het draait allemaal om data

Het draait allemaal om data

Naast lid van de Raad van Commissarissen van Intergamma is prof.dr.ir. Kitty Koelemeijer ook hoogleraar Marketing & Retailing aan Nyenrode Business Universiteit. Het is vanuit die achtergrond dat we haar vragen naar haar visie op retail in het algemeen en op de doe-het-zelfsector in het bijzonder. ‘De kern is: zorgen dat je de consument naadloos en via alle mogelijke kanalen bedient.’
Lees hier het complete interview.

Drinkwater voorop

Drinkwater voorop

Hoogleraar bodemwetenschap en voormalig senator prof. dr. Eric Smaling is sinds 2013 milieuwoordvoerder voor de SP in de Tweede Kamer. Nu de Wet bodembescherming opgaat in de Omgevingswet, dreigt het huidige, uitgebreide beheersinstrumentarium te vervallen. Wat is de visie van Smaling op dit vraagstuk en op andere drinkwaterdossiers?
Lees hier het complete interview.

Gewasbescherming moet groener

Gewasbescherming moet groener

Op initiatief van staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam vond begin februari 2016 een vruchtbare Dialoog duurzame gewasbescherming plaats. Van Dam is ook verantwoordelijk voor het mestbeleid en natuurbeleid. Reden genoeg dus om hem naar zijn visie op een aantal drinkwater­ dossiers te vragen.
Lees hier het complete interview.

Verduurzaming: de enige weg voorwaarts

Verduurzaming: de enige weg voorwaarts

Eind oktober presenteerde de SER-commissie Duurzame Veehouderij haar rapport over de versnelling van de verduurzaming van de Nederlandse veeteelt. De drinkwatersector keek al enige tijd reikhalzend uit naar dit rapport, omdat de veeteelt – naast
de landbouw – een belangrijke bron is van verontreiniging van oppervlakte- en grondwater. Nitraten en fosfaten uit mest leveren vooral in gebieden met een zandige ondergrond problemen op voor de drinkwaterproductie.
Lees hier het complete interview.

Veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven moeten elkaar blind weten te vinden

Veiligheidsregio’s en drinkwaterbedrijven moeten elkaar blind weten te vinden

Drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. Uitval leidt tot maatschappelijke ontwrichting. De Drinkwaterwet bevat dan ook strenge eisen met betrekking tot continuïteit en leveringszekerheid. Samenwerking met de veiligheidsregio’s is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding en de respons op calamiteiten en crises, maar ook in het voorkomen ervan. Klinkt mooi, maar in de praktijk...
Lees hier het complete interview.

‘Provincies: beschermers van het grondwater’

‘Provincies: beschermers van het grondwater’

Provincies en drinkwaterbedrijven delen meer dan louter aandeelhouders- belangen. Steeds vaker trekken IPO en Vewin samen op, bijvoorbeeld op dossiers zoals het Bodemconvenant, schaliegas, de Omgevingswet of natuurbeheer. IPO-voorzitter (en Commissaris van de Koning in Noord- Holland) Johan Remkes schetst enkele van de gedeelde belangen.
Lees hier het complete interview.

WaterSpaarders

WaterSpaarders

Initiatiefneemster prinses Laurentien van Oranje over WaterSpaarders van haar Missing Chapter Foundation. Dit programma wil kinderen een rol als ‘change agent’ laten spelen bij de bewustwording van de noodzaak voor duurzaam omgaan met water.
Lees hier het complete interview.

Buffers bouwen

Buffers bouwen

Voormalig directeur van De Nederlandsche Bank Nout Wellink laat zijn licht schijnen over de rol van banken bij de financiering van innovatie en over private financiering van publieke goederen, zoals de drinkwatervoorziening.
Lees hier het complete interview.

Bedrijfsleven heeft schoon water nodig

Bedrijfsleven heeft schoon water nodig

Voor het blad Waterspiegel van Vewin spraken wij met Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) over het belang van water voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Lees hier het complete interview.

Kansen op snijvlakken van sectoren

Kansen op snijvlakken van sectoren

Koos van Oord, (Raad van Commissarissen, Van Oord) over zijn rol als boegbeeld van de Topsector Water.
Lees hier het complete interview.

Werken aan water eindigt nooit

Werken aan water eindigt nooit

Voor de verschillende bladen die Maas produceert, interviewen wij regelmatig politici en bewindslieden uit Den Haag en Brussel. Zo gaf de nieuwe minister van I & M, Melanie Schultz van Haegen, onlangs haar visie op enkele actuele dossiers uit haar portefeuille.
Lees hier het complete interview. 

Over circulair denken en Feyenoord-water

Over circulair denken en Feyenoord-water

Interview met prof. dr. ir. Jan Rotmans (hoogleraar Transities, Erasmus Universiteit Rotterdam) over de noodzaak van een transitie naar een duurzame economie.
Lees hier het complete interview. 

Waterkrachten gebundeld

Waterkrachten gebundeld

Voor de uitgave ‘Waterkracht’ van VNG, de Unie van Waterschappen en Vewin spraken wij Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG), Peter Glas (voorzitter Unie van Waterschappen) en Cees Veerman (voorzitter Vewin) over de samenwerking in de waterketen.
Lees hier het complete interview.

Gouden toekomst voor de Twentekanaal-bacterie

Gouden toekomst voor de Twentekanaal-bacterie

Prof. dr. ir. Mike Jetten, hoogleraar Ecologische microbiologie, Radboud Universiteit, kreeg de Spinozaprijs voor zijn baanbrekende onderzoek naar bacteriën.
Lees hier het complete interview.

Op weg naar schoner water

Op weg naar schoner water

Gustaaf Borchardt (dg Milieu, Europese Commissie) geeft zijn visie op de Blueprint, de tussen-evaluatie/bijstelling van de KRW, die de Europese Commissie eind 2012 presenteerde.
Lees hier het complete interview.

Water voor ontwikkeling

Water voor ontwikkeling

Staatssecretaris Ben Knapen over zijn nieuwe beleid voor ontwikkelingssamenwerking en de rol daarin van water.
Lees hier het complete interview.

Chronologisch (per jaar op alfabet)

2017

Ivo Niehe, programmamaker

2016    

Martijn van Dam, staatssecretaris Economische Zaken
Maritza van Assen, directeur Nefyto
Ruben Dekker, attache Milieu- en Natuurbeleid bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU
Prof. dr. Eric Smaling, Tweede Kamer lid SP
Prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing & Retailing, Nyenrode Business Universiteit
Johnny de Mol, programmamaker
Bernd Kroon, directeur Aqualab Zuid
Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid, GGD regio Utrecht
Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid, RIVM
Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED
Erben Wennemars, JOGG-ambassadeur
Andre Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
Gerda Feunekes, directeur Voedingscentrum
Dorian van Rijsselberghe, Olympisch windsurfer
Wim Drossaert, directeur drinkwaterbedrijf Dunea
Joost Buntsma, directeur STOWA
Rik Grashoff, lid Tweede Kamer GroenLinks
Daan Schut, directeur assetmanagement Alliander 

2015

Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland
Peter Oskam, lid Tweede Kamer CDA
Ed Nijpels, voorzitter NL Ingenieurs
Prof. dr. Annemarie van Wezel, onderzoeker KWR Watercycle Research Institute
Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water
Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water, ministerie van I&M
Jan Busstra, hoofd Waterkwaliteit, ministerie van I&M
Melanie Schultz-van Haegen, minister van Infrastructuur & Milieu
Cees Buisman, directeur Wetsus
Karla Peijs, voorzitter Visitatiecommissie BAW
Jaco Geurts, lid Tweede Kamer CDA  
Prof. Mr. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht
Ria Doedel, directeur WML
André Jurjus, directeur Netbeheer Nederland

2014

Almut Bonhage, secretaris-generaal EUREAU
Sharon Dijksma, staatssecretaris Economische zaken
Dr. ir. Marthe de Graaff, KWR
Mr. Rein Jan Hoekstra, voorzitter Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's
Henry Meijdam, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Josan Meijers, bestuurslid IPO en gedeputeerde van Gelderland
Prinses Laurentien van Oranje, directeur The Missing Chapter Foundation
Feyo Sickinghe, voorzitter Groep Graafrechten
Liesbeth van Tongeren, lid Tweede kamer GroenLinks
Ir. Peter Vermaat, directeur Evides Waterbedrijf
Drs. Barbara Visser, lid Tweede Kamer VVD

2013

Renée Bergkamp, directeur Vewin
Dr. Roelof Bisschop, lid Tweede Kamer SGP
André Bosman, lid Tweede Kamer VVD
Gerard Doornbos, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland
Bas Eickhout, lid Europarlement GroenLinks
Carla Dik, lid Tweede Kamer ChristenUnie
Henk van Gerven, lid Tweede Kamer SP
Jaco Geurts, lid Tweede Kamer CDA
Prof. dr. ir. Erik Huizer, Topsector Water, SURFnet, Universiteit Utrecht
Tanja Klip, dijkgraaf Vallei en Veluwe
Esther de Lange, lid Europarlement CDA
Johan de Leeuw, collegevoorzitter Ctgb
Toine Manders, lid Europarlement VVD
Prof. dr. ir. Walter van der Meer, hoogleraar Innovatieve waterzuiveringsprocessen, TU Delft
Mr. Judith Merkies, lid Europees Parlement PvdA
Hans Oosters, dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Karla Peijs, voorzitter Visitatiecommissie waterketen
Janez Potoçnik, Eurocommissaris Milieu
Drs. Hennie Roorda, Unie van Waterschappen
Drs. Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Maarten Smits, directeur Deltares
Melanie Schultz-van Haegen, minister van Infrastructuur & Milieu
Prof. dr. Geert de Snoo, hoogleraar Conservation Biology, Universiteit Leiden
Mr. Jeroen Steeghs, Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU
Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten
Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap Aa en Maas
Nout Wellink, Board of Directors, Bank of China
Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW

2012

Ina Adema, burgemeester van Veghel
Maritza van Assen, directeur Nefyto
Jan Bessembinders, wethouder gemeente Stadskanaal
Martien den Blanken, PWN
Johan de Bondt, dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Gustaaf Borchardt, dg Milieu, Europese Commissie
Paul van Erkelens, dijkgraaf Wetterskip Fryslan
Hugo Gastkemper, directeur Rioned
Gerben-Jan Gerbrandy, lid Europarlement D66
Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen
Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland
Prof. dr. ir. Jan Peter v. d. Hoek, hoogleraar Drinkwatervoorziening, TU Delft
Dr. ir. Bas Hofs, nanotechnoloog, KWR Watercycle Research
Harmen Hoogeveen, directeur Waterbedrijf Groningen
Guy Horowitz, directeur TaKaDu
Lutz Jacobi, lid Tweede Kamer PvdA
Prof. dr. ir. Mike Jetten, hoogleraar Ecologische microbiologie, Radboud Universiteit
Piet Jonker, directeur Dunea
Dennis de Jong, lid Europarlement SP
Annemarie Jorritsma, voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten
Henk Klein, directeur Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
Ben Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse zaken
Luc Kohsiek, dijkgraaf Hollands Noorderkwartier
Roelof Kruize, directeur Waternet
Prof. dr. Stefan Kuks, hoogleraar Innovatie, Universiteit Twente
Walter van der Meer, directeur Oasen
Richard de Mos, lid Tweede Kamer PVV
Carlos Nijenhuis, voorzitter Nefyto
Lambert van Nistelrooij, lid Europarlement CDA
Maarten Offinga, wethouder gemeente Sudwest-Fryslan
Walter Odding, directeur Vitens
Patrick Poelmann, vice-voorzitter Stowa, dijkgraaf De Stichtse Rijnlanden
Prof. dr. Luuk Rietveld, hoogleraar Urbane watercyclus, TU Delft
Prof. mr. Marleen van Riswick, hoogleraar Waterrecht, Universiteit Utrecht
Paul Rosenmöller, voorzitter JOGG
Prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar Transities, Erasmus Universiteit R’dam
Hans Schouffoer, hoogheemraad van Rijnland
Richard Seeber, lid Europarlement EVP, voorzitter Intergroup on Water
Nico Terra, directeur IRC International Water & Sanitation Centre
Arike Tomson, secretaris-directeur Waterschap Noorderzijlvest
Gerrit Veenendaal, directeur NieuWater
Cees Veerman, voorzitter Vewin
Stientje van Veldhoven, lid Tweede Kamer D66
Albertine van Vliet-Kuiper, dijkgraaf Waterschap Veld en Vecht
Marcel Vissers, wethouder gemeente Noordwijkerhout
Prof. dr. Frans van Vught, voorzitter Neth-ER, adviseur Europese Commissie
Esmeé Wiegman, lid Tweede Kamer ChristenUnie

2011

Joop Atsma, staatssecretaris I&M
Harry Baayen, directeur Deltares
Gert de Bruyne, senior-adviseur WASTE
Anthony Burgmans, voorzitter Raad van Bestuur Intergamma
Ruud Cino, directie Leefomgevingskwaliteit, ministerie van I&M
Ria Doedel, directeur WML
Michael Ferrimond, voorzitter WssTP
Jan Geluk, dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta
Jan Hendrikx, voorzitter Vewin
Prof. dr. ir. Jan Peter van der Hoek, hoogleraar Drinkwatervoorziening, TU Delft
Rik Grashoff, lid Tweede Kamer GroenLinks
Lutz Jacobi, lid Tweede Kamer PvdA
Drs Albert Jansen, membraantechnoloog TNO
Remko Knol, Water Technology Siemens
Dr. ir. Sonja Kruitwagen, plv. Sectorhoofd Duurzame ontwikkeling, PBL
Drs. Willem Ligtvoet, plv. Sectorhoofd Water, Landbouw & Voedsel, PBL
Theo Lingmont, directeur RAI Exhibitions, voorzitter Stuurgroep IWW
Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water
Prof. dr. ir. Theo Olsthoorn, hoogleraar Geohydrologie, TU Delft
Koos van Oord, Topsector Water / Raad van Commissarissen, Van Oord
Guus Pelzer, directeur Waterschapsbedrijf Limburg
Toine Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen
Marcel Tielemans, directeur Het Waterlaboratorium
Jan Schrijen, voorzitter Waterschap Roer en Overmaas
Ir. Maarten Smits, directeur Fugro GeoServices
Rik van Terwisga, directeur Vitens
Cees Veerman, voorzitter Vewin
Dr. ir. Ewoud Verhoef, plv directeur COVRA
Gert Verwolf, dijkgraaf Waterschap Veluwe
Alexander Vos de Wael, directeur Oasen
Frans Weekers, staatssecretaris van Financiën

2010

Joop Atsma, staatssecretaris VROM
Brigitte van der Burg, lid Tweede Kamer VVD
Prof. Hans van Dijk, TU Delft
Karl Falkenberg, dg Milieu, Europese Commissie
Prof. dr. Bob Feringa, hoogleraar organische synthese, Universiteit Groningen
Pieter van Geel, staatssecretaris VROM
Prof. Jan Peter van der Hoek, hoogleraar Drinkwatervoorziening, TU Delft
Menno Holterman, Raad van Bestuur, Norit
Paulus Jansen, lid Tweede Kamer SP
Prof. dr. ir. Rob Lammertink, programmadirecteur Water, NanoNextNL 
Anne-Wil Lucas, lid Tweede Kamer VVD
Judith Merkies, lid Europarlement PvdA
Prof. dr. Albert Polman, nanotechnoloog, directeur AMOLF
Ruud van Rossum, programmamanager BGT, ministerie van VROM
Prof. mr. Hendrik Jan de Ru, hoogleraar Staatsrecht, VU Amsterdam
Prof. ir. Wim Sinke, hoogleraar Duurzame energiesystemen, Univ. Utrecht; ECN
Prof. dr. Cees Veerman, voorzitter commissie Duurzame Kustontwikkeling
Frans Weekers, staatssecretaris Financiën

2009 en eerder

Jos Anneveld, directeur Fugro-Inpark
Harry Baayen, directeur Deltares
Ir. Hil Blees, directeur Fugro-Inpark
Ko Blok, directievoorzitter ERA Bouw
Bas Jan van Bochove, lid Tweede Kamer CDA
Cees Brandsen, Hoofd Ingenieur-Directeur Dienst Infrastructuur, RWS
Ruud Cino, directie Milieu, ministerie van VROM
Jacqueline Cramer, minister van VROM
Ir. Jan Dekker, president KIVI NIRIA
Hans Goedhart, directeur dS+V, gemeente Rotterdam
Ben Hakvoort, hoogheemraad Hollands Noorderkwartier
Luc Kohsiek, dijkgraaf Hollands Noorderkwartier
Ir. Gert-Jan Kramer, president-directeur Fugro NV
Wim Kuijken, Deltacommissaris
Ed Nijpels, voorzitter ONRI
Ir. Paul Oortwijn, directeur ONRI
Prof. dr. ir. Louis de Quelerij, hoogleraar Civiele techniek, TU Delft
Paul van Riel, directeur/COO Fugro N.V.
Sybe Schaap, voorzitter Unie van Waterschappen
Theo Schmitz, directeur Vewin
Jeroen van der Sommen, Netherlands Water Partnership
Jurgen ten Siethoff, voorzitter GeoBusiness Nederland
Ir. Arnold Steenbakker, COO Fugro N.V.
Harm-Jan Stoter, algemeen directeur Intergamma
Adriaan Visser, directeur Gemeentewerken Rotterdam
Ir. Klaas Wester, president-directeur Fugro N.V.